Home / LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC LUẬT

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC LUẬT

Các giai đoạn phát triển của luật hiến pháp

Luật hiến pháp

Lịch sử hình thành nên các giai đoan phát triển của luật hiến pháp Luật hiến pháp đã tồn tại rất lâu với ý nghĩa là xác định và quy định. “constitutio” là từ mà các hoàng đế La Mã dùng để gọi các văn bản quy định của nhà …

Read More »