Home / ĐÀO TẠO KHÁC / Các giai đoạn phát triển của luật hiến pháp

Các giai đoạn phát triển của luật hiến pháp

Lịch sử hình thành nên các giai đoan phát triển của luật hiến pháp

Luật hiến pháp đã tồn tại rất lâu với ý nghĩa là xác định và quy định. “constitutio” là từ mà các hoàng đế La Mã dùng để gọi các văn bản quy định của nhà nước. Từ “ Hiền” được dùng trong kinh thi với ý nghĩa là khuôn phép cho vua, chúa. Luật hiến pháp ra đời cũng với sự ra đời của hiến pháp. Tuy ra đời muộn hơn các luật khác nhưng ngay từ khi xuất hiện hiến pháp đã bắt tất cả các văn bản khác phải suy tôn nó. Hiến pháp đầu tiên thế giới ra đời là luật hiến pháp của Hoa Kỳ năm 1787.

Luật hiến pháp

Các giai đoạn phát triển của luật hiến pháp

-Giai đoạn thứ nhất:

Giai đoạn này bắt đầu từ năm 1787 đến năm 1917. Đây cũng là giai đoạn phát triển đâu tiê của luật hiến pháp với 2 đặc điểm chủ yếu: phạm vi các nước có hiến pháp rất hẹp, chủ yếu là các nước có dân chủ hoặc quân chủ lập hiến. luật hiến pháp trong giai đoạn này cũng chỉ ra 2 nội dung quy định cơ bản là tổ chức bộ máy nhà nước và một số quyền cơ bản của công dân.

-Giai đoạn thứ 2:

Tiếp theo giai đoạn thứ nhất giai đoạn này được tính từ năm 1917 đến năm 1945. Luật hiến pháp trong giai đoạn này phát triển có 2 đặc điểm đó là bên cạnh luật hiến pháp các nước theo hệ tư sản còn xuất hiện thêm luật hiến pháp của các nước theo chính hệ xã hội chủ nghĩa. Do sự hình thành của nhà nước Xô Viết sau cách mạng tháng tám. Luật hiến pháp xã hội chủ nghĩa có 3 đặc trưng riêng là: Luật hiến pháp xã hội chủ nghĩa có khuynh hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh trong các lĩnh vực kinh tế xã hội, văn hóa, giáo dục không thừa nhận phân chia quyền lực nhà nước theo nguyên tắc “Tam quyên phân lập” . không thừa nhân quyền tự nhiên của con người mà thay vào đó là các quyền công dân.

-Giai đoạn thứ 3:

Giai đoạn này bắt đầu tính từ năm 1946 đến năm 1989. Đây là giai đoạn quan trọng là giai đoạn mà luật hiến pháp bước đầu được toàn cầu hóa. Thời kỳ này đánh dấu cho sự thắng lợi của phong trào đấu tranh giành độc lập của các nước châu phi kéo theo đó là một loạt các nước dân chủ ra đời nên việc ban hành hiến pháp mang tính toàn cầu vì vậy nên luật hiến pháp phát triển rộng rãi. Việc luật hiến pháp ngày càng được học tập và nghiên cứu được quan tâm.

Giai đoạn thứ 4

Giai đoạn này được tính từ năm 1990 đến nay. Giai đoạn này được đặc trưng bưởi sự đa dạng đối tượng trong điều chỉnh của luật hiến pháp. Sau giai đoạn các nước Liên Xô cùng các nước chủ nghĩa đông âu sụp đổ các nước theo xã hộ chủ nghĩa ở châu á và mĩ la tinh như trung quốc, triều tiên, Việt Nam, Cu Ba, Lào… Vẫn nỗ lực theo đuổi con đường xã hội chủ nghĩa thông qua hàng loạt các cải cách cải tổ, đổi mới và đã có sự điều chỉnh hiến pháp cho phù hợp với từng nước với tình hình mới.Nội dung luật pháp ngày càng đa dạng hơn.

Sau bài viết này chúng ta có thể hình dung được sự hình thành cũng như lớn lên và thay đổi qua nhiều biến cố lịch sự cung như sự thích nghi và phát triển  của hiến pháp đến bây giờ

Xem thêm: Nghề luật những điều bạn cần biết

 

Bình luận về bài viết

Bình luận của bạn

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Có thể bạn quan tâm

Trung cấp luật

Vì sao trung cấp luật sẽ thu hút thí sinh

Trước nhu cầu cấp thiết về nhân lực đặc biệt là cán bộ tư pháp …